International Association for Cryptologic Research

International Association
for Cryptologic Research

CryptoDB

Rajiv Ranjan

Publications

Year
Venue
Title
2014
EPRINT

Coauthors

Jinjun Chen (1)
Chang Liu (1)
Lizhe Wang (1)
Chi Yang (1)
Xuyun Zhang (1)