International Association for Cryptologic Research

International Association
for Cryptologic Research

CryptoDB

Xianping Mao

Publications

Year
Venue
Title
2015
EPRINT

Coauthors

Kefei Chen (1)
Zhengan Huang (1)
Shengli Liu (1)