International Association for Cryptologic Research

International Association
for Cryptologic Research

CryptoDB

Paper: One Time Programs with Limited Memory

Authors:
Konrad Durnoga
Stefan Dziembowski
Tomasz Kazana
Michał Zając
Download:
URL: https://eprint.iacr.org/2015/238
Search ePrint
Search Google
BibTeX
@article{eprint-2015-26835,
  title={One Time Programs with Limited Memory},
  journal={IACR Cryptology ePrint Archive},
  volume={2015},
  pages={238},
  url={https://eprint.iacr.org/2015/238},
  author={Konrad Durnoga and Stefan Dziembowski and Tomasz Kazana and Michał Zając},
  year=2015
}