International Association for Cryptologic Research

International Association
for Cryptologic Research

CryptoDB

Yijia Lilong

Publications

Year
Venue
Title
2015
EPRINT

Coauthors

Hongyuan Wang (1)
Chang Xu (1)
Liehuang Zhu (1)