International Association for Cryptologic Research

International Association
for Cryptologic Research

CryptoDB

Xin Hai

Publications

Year
Venue
Title
2015
EPRINT

Coauthors

Lei Cheng (1)
Bing Sun (1)
Zhichao Yang (1)
Wenyu Zhang (1)