International Association for Cryptologic Research

International Association
for Cryptologic Research

CryptoDB

Xiuyuan Yu

Publications

Year
Venue
Title
2005
EUROCRYPT

Coauthors

Hui Chen (1)
Dengguo Feng (1)
Xuejia Lai (1)
Xiaoyun Wang (1)