International Association for Cryptologic Research

International Association
for Cryptologic Research

CryptoDB

Yun-Ju Huang

Publications

Year
Venue
Title
2012
PKC

Coauthors

Feng-Hao Liu (1)
Bo-Yin Yang (1)