International Association for Cryptologic Research

International Association
for Cryptologic Research

CryptoDB

Liehuang Zhu

Publications

Year
Venue
Title
2015
EPRINT
2015
EPRINT

Coauthors

Jinjun Chen (1)
Yijia Lilong (1)
Chang Liu (1)
Hongyuan Wang (1)
Chang Xu (1)