International Association for Cryptologic Research

International Association
for Cryptologic Research

CryptoDB

Jiazhe Chen

Publications

Year
Venue
Title
2013
FSE
2012
FSE

Coauthors

Dawu Gu (1)
Leibo Li (1)
Wei Li (1)
Ya Liu (1)
Zhiqiang Liu (1)
Xiaoyun Wang (2)
Hongbo Yu (1)