International Association for Cryptologic Research

International Association
for Cryptologic Research

CryptoDB

Ya Liu

Affiliation: Shanghai Jiao Tong University

Publications

Year
Venue
Title
2012
FSE

Coauthors

Jiazhe Chen (1)
Dawu Gu (1)
Leibo Li (1)
Wei Li (1)
Zhiqiang Liu (1)
Xiaoyun Wang (1)