International Association for Cryptologic Research

International Association
for Cryptologic Research

CryptoDB

Guo-qiang Liu

Publications

Year
Venue
Title
2014
FSE

Coauthors

Chen-Hui Jin (1)
Chuan-Da Qi (1)