International Association for Cryptologic Research

International Association
for Cryptologic Research

CryptoDB

Chen-Hui Jin

Publications

Year
Venue
Title
2014
FSE

Coauthors

Guo-qiang Liu (1)
Chuan-Da Qi (1)