International Association for Cryptologic Research

International Association
for Cryptologic Research

CryptoDB

Zongbin Liu

Publications

Year
Venue
Title
2014
CHES

Coauthors

Tianyu Chen (1)
Jiwu Jing (1)
Jingqiang Lin (1)
Yuan Ma (1)
Changwei Xu (1)